Котли за биомаса

Pellets 100

Котлите на дървесни пелети Pellets 100 с капацитет от 16 кВт, 24 кВт и 32 кВт полагат нови тенденции и етапи в автоматичните горивни съоръжения на дървесна биомаса.
Котлите са предназначени за изгаряне на дървени пелети, също така след отстраняване на горелката: дърва, въглища, брикети,чипс камерата е достатъчно голяма за зареждане на достатъчно количество за дълъг горивен процес.резервоар за пелети е с много голям капацитет от 250-500 кг.
Едно Зареждането на бункера , в зависимост от изискванията на отопляемата площ за автоматичен режим на работа може да стигне до 30 дни. В горелката Platinum Bio горивото автоматично се прехвърля в пещ .Отработеното гориво се избутава до много голям пепелник,чието почистване може да се извършва веднъж годишно.
Kostrzewa Pelets 100 с триходовия си метод на топлообмен постига КПД от 91%, благодарение на керамичната му камера се постига температура на горене до над 900 ° C като по този начин се постига пълно изгаряне и не се освобождоват неизгорели газове.

Пелетен Котел Kostrzewa Pelets 100
Технически Спецификации Котел на пелети Pellets 100]