Котли за биомаса

Mini Bio B

Пелетен Котел Kostrzewa Mini Bio-B
технически спецификации на Пелетен Kотел Kostrzewa Mini Bio