Комплект Пелетен котел BURNiT WBS – Pell

Котел WBS с монтирана пелетна горелка Pell. Шнек. Бункер FH 500.
За отопление на средни и големи помещения с изгаряне на дървесни пелети.
Котел WBS се адаптира към режим изгаряне на пелети с няколко допълнителни елемента. Чрез тях комплект WBS  с пелетна горелка Pell може да достигне желаното ниво на ефективност.

Тестван и одобрен съгл. европейска норма EN 303-5, клас 5.

Наличен в изпълнения, kW:

WBS AC 20-Pell 25 / WBS AC 25-Pell 25 / WBS AC 30- Pell 25 / WBS AC 40-Pell 40 /
WBS AC 50-Pell 40 / WBS AC 70-Pell 70 / WBS AC 90-Pell 70 / WBS AC 110-Pell 90.

пелетен котел wbs active pell,burnit sunsystem котли но пелети wbs ac-pell

Цени

25 kw: 2990 лв.
30 kw: 3390 лв.

40 kw: 4270 лв.
70 kw: 6155 лв.

Предимства:

 • Готов за експлоатация комплект пелетен котел.
 • Котел WBS , адаптиран към режим за изгаряне на пелети чрез монтирана пелетна горелка Pell и допълнителни елементи: съпротивителни ребра (турболатори), горна предпазна врата и монтажен комплект.
 • Микропроцесорен контролер. Функции:

Автоматизирано запалване и пелетоподаване;
Самопочистваща функция на горелката;
Управление на помпа за oтоплителна инсталация;
Управление на помпа за БГВ (битова гореща вода);
Управление от външен стаен термостат;
Управление на котела по температурата в буферен съд;

 • Температурен датчик следи температурата в котела.
 • Температурен датчик следи температурата в бойлера.
 • Два температурни датчика следят температурата в буфера.
 • Бункерът за пелети FH 500 позволява монтаж от ляво или от дясно на котела.

Елементи, осигуряващи безопасност:

 • Огънатата захранваща тръба на горелката възпрепятства постъпването на обратен огън от горелката в бункера с пелети;
 • Термостатична защита (80°С).
 • Предпазител 10 А;
 • В случай на прекъсване на електрозахранването всички настроени параметри се запаметяват в паметта на контролера.
 • Предпазен топлообменник;
 • Предпазен клапан 3 bar;
Конструктивен разрез на Пелетен Котел Burnit WBS Active

 Котел WBS
Пелетна горелка Pell, гъвкъва тръба, шнек с автоматично пелетоподаване;
Бункер за пелети FH 500
Горна предпазна врата;
Отваряне на фланеца на долната врата на котела;                                                      МОНТИРАНЕ НА КОМПЛЕКТ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ PELL КЪМ КОТЕЛ.

Технически характеристики:

Схема на Пелетен Котел Burnit WBS Active-Pell
Таблица с технически спецификации Пелетен Котел Burnit WBS Active-Pell