Универсален котел за отопление на средни и големи помещения. Благодарение на универсалната ретортна горелка могат да се използват следните горива: въглища,  дървесни пелети  и  агропелети  (сламени и слънчогледови).

Конструиран съгласно стандарт EN 303-5.

Комплектът включва:
Комбиниран котел, универсална ретортна горелка и  бункер за гориво.

Мощност, kW: 27, 35, 60, 90

Комбиниран Котел на Пелети и Твърдо гориво Burnit WBS Active Pell

Цени

27 kw: 3546 лв.

35 kw: 3980 лв.

Предимства:

  • Вграден контролер. Функции: Автоматично управление на горивния процес. Управление на помпа за отоплителна система. Управление на помпа за БГВ;
  • Универсална ретортна горелка. Характеристики: Възможност за изгаряне на различни видове горива (дървесни пелети, въглища и агропелети);  Две чугунени скари за въглища и пелети; Здраво чугунено тяло на горелката;  Дълъг експлоатационен живот; Лесна поддръжка;
  • Горивната камера на котела е с голяма топлообменна повърхност  и ниско камерно съпротивление.
  • Турболаторите в оребрената горивна камера осигуряват по-дългото задържане на димните газове в котела и увеличават ефективността. Триходов път на димните газове.
  • Водната риза изцяло обгръща горивната камера за максимално оползотворяване на отделената топлина.
  • Бункер за гориво. Бункерът е монтиран странично на котела.  Регулираща се подпора. Удобен капак за зареждане с гориво.

Елементи, осигуряващи безопасност:

1)  Контролерът следи и регулира температурата в котела;
2)  Предпазен клапан 3 bar;
3)  Предпазен топлообменник, свързан към водоснабдителната инсталация. В случай на прегряване през него протича студена вода, която понижава температурата в котела.
4) STB термостат спира подаването на гориво в горелката в случай на превишаване нормалния температурен режим в котела.
5) Датчик за предотвратяване на обратен огън.
6) Предпазител 6,3 А.

Опционално:
Предпазен клапан по температура ( c ), свързан с резервоара за вода (a) чрез мека връзка (b). Така се предотвратява самозапалването на горивото  в бункера, в следствие на обратен пламък.

Ковструктивен Разрез и детайлен изглед на Комбиниран Котел на Пелети и Твърдо гориво Burnit WBS Active UB

1. Комбиниран котел;
2. Бункер;
3. Предпазен топлообменник;
4. Турболатори;
5. Триходов път на димните газове;
6. Керамична плоча за подобряване на горивния процес;
7. Универсална ретортна горелка;
8. Чугунена скара за изгаряне на въглища;
9. Чугунена скара за изгаряне на дървесни пелети, агропелети;

Опции:
( a ) Резервоар за вода
( b ) Мека връзка за вода
( c ) Предпазен клапан по температура

Схема на Комбиниран Котел на Пелети и Твърдо гориво Burnit WBS Active UB

Технически характеристики:

Таблица с Технически характеристики на Комбиниран Котел на Пелети и Твърдо гориво Burnit WBS Active UB