Пелетен котел BURNiT PelleBurn

Високоефективен котел за отопление на средни и големи помещения с изгаряне на дървесни пелети. Водната риза изцяло покрива горивната камера. Автоматична почистваща система.
Котелът достига ефективност до 91%.

Комплектът включва:
пелетен котел PLB,
пелетна горелка Pell, шнек и бункер за пелети FH 500.
Изпитан и одобрен съгл. Европейска норма EN – 303-5, клас 5.

Наличен в изпълнения, kW:
15, 25, 40
Пелетен Котел Burnit Pelle Burn

Цени

15 kw: 5385 лв.
25 kw: 5920 лв.
40 kw: 7830 лв.

Предимства:

Микропроцесорен контролер:

 • Автоматизирано запалване и пелетоподаване;
 • Самопочистваща функция на горелката и на димогарните тръби;
 • Управление на помпа за oтоплителна инсталация;
 • Управление на помпа за БГВ (битова гореща вода);
 • Управление от външен стаен термостат;
 • Управление на котела по температурата в буферен съд;
 • Датчик за изгорели газове;
 • Температурен датчик следи температурата в котела.
 • Температурен датчик следи температурата в бойлера.
 • Два температурни датчика следят температурата в буфера.
 • Два вентилатора подпомагат горивния процес:
 • Смукателен вентилатор за изходящите димни газове на котела;
 • Нагнетяващ вентилатор на горелката.Автоматична система за почистване.
 • Система за автоматично отвеждане на пепелта в контейнера. Подвижен контейнер за пепел и сажди.
 • Пелетна горелка Pell. Механизъм за издърпване на пелетната горелка Pell за удобна поддръжка.
 • Бункерът за пелети FH 500 позволява монтаж от ляво или от дясно на котела.
 • Окуляр за наблюдаване на горивния процес.

Елементи, осигуряващи безопасност:

 • STB термостат реагира при повишаване на температурата в котела и спира подаването на гориво.
 • Огънатата захранваща тръба на горелката възпрепятства постъпването на обратен огън от горелката в бункера с пелети;
 • Термостатична защита (80°С) – в горелката, срещу обратно горене.
  Предпазител 10А;
 • В случай на прекъсване на електрозахранването всички настроени параметри се запаметяват в паметта на контролера.

 

Конструктивен Разрез на Пелетен Котел Burnit Pelle burn

1. Обшивка
2. Двойна високоефективна изолация
3. Комин
4. Смукателен вентилатор
5. Автоматична система за почистване
6. Димогарни тръби
7. Водна риза (мантел)
8. Горивна камера
9. Система за автоматично отвеждане на пепелта в контейнера
10. Подвижен контейнер за пепел и сажди (на колела)
11. Механизъм за издърпване на пелетната горелка Pell за удобна поддръжка.
12. Микропроцесорно управление

1. Капак на отвора за зареждане
2. Странични панели
3. Отвор на страничния панел за присъединяване на шнек
4. Държач за шнек
5. Направляващи пелетите плочи
6. Дренажни отвори
7. Крачета за нивелиране на бункера
8. Капаче на доп. отвор за контейнер за прах
9. Контейнер за прах
10. Събирателно дъно
11. Основа
12. Уплътнение на направляващите плочи

Конструктивен Разрез на Бункер от Пелетен Котел Burnit Pelle burn
Конструкция на шнек на пелетен котел

1. Пелетна горелка Pell 25;
2. Гъвкава тръба;
3. Ел. мотор;
4. Шнек за автоматично подаване на пелети;
5. Захранваща тръба;
6. Вътрешен шнек на горелката;
7. Корпус на горивната камера;
8. Горивна камера;
9. Самопочистваща система;

Технически характеристики:

Схема на пелетен котел Burnit Pelle Burn
техническа таблица на пелетен Котел Burnit PelleBurn