Пелетна горелка BURNiT Pell Mega

Високомощностната горелка Pell Mega е предназначена за подвързване към котли. Осигурява ефективно отопление на индустриални и обществени помещения като заводи, училища, болници, административни сгради, както и оранжерии.
Микропроцесорно управление. Шнек. Високоефективна система за запалване с високоскоростно стартиране. Удобно почистване на скарата на горелката. Ефективност над 96%.

Опционално оборудване за подвързване към сушилни машини или  фурни за хляб.

Налична в изпълнения, KW:

300, 500

Пелетна Горелка Burnit Pell-mega Sunsystem

Предимства:

 • Микропроцесорен контролер. Функции:

Автоматизирано запалване и пелетоподаване;
Самопочистваща функция;
Управление на помпа за oтоплителната инсталация;
Управление на помпа за БГВ (битова гореща вода);
Управление от външен стаен термостат;
Таймер;
Управление по буферен съд.

 • Фотодатчик  следи силата на пламъка на горелката.
 • Температурен датчик следи температурата в котела.
 • Температурен датчик следи температурата в бойлера.
 • Два температурни датчика следят температурата в буфера.
 • Вътрешен шнек.
 • Сух безконтактен нагревател, осигуряващ запалването на горивото.
 • Почистването на горивната камера – ръчно.
 • Регулиращ се напорен вентилатор (от 0% до 100 %).

Елементи, осигуряващи безопасност:

 • Предпазен клапан по температура с монтиран датчик на шнековия механизъм. Предпазният клапан се свързва към резервоар с вода.
 • Термостатична защита (80°С).
 • Предпазител 10А;
 • В случай на прекъсване на електрозахранването всички настроени параметри се запаметяват  в паметта на контролера. При следващо рестартиране на горелката контролерът продължава изпълнението на програмата откъдето е прекъснато електрозахранването.
 • STB – авариен термостат (с осезател, поставен в гилзата на котела). При повишаване на температурата на котела над 100°С, STB – термостата прекъсва захранващия шнек.
Пелетна Горелка Burnit Pell-mega Sunsystem

1. Контролер с ел.табло
2. Захранваща тръба
3. Корпус на горелката
4. Корпус на горивната камера
5. Горивна камера
6. Подвижна скара за почистване на пепел
7. Предпазен клапан по температура -защита от обратно горене

Технически характеристики:

Технически Характеристики Пелетна Горелка Burnit Pell-mega Sunsystem