Двукамерен котел BURNiT CombiBurn DC-A

Високоефективният двукамерен котел CombiBurn DC-A е предназначен за отопление посредством изгаряне на дървесни пелети с помощта на интегрирана горелка в долната камера.
Освен пелети, в долната камера на котела могат да се изгарят
алтернативно дървесен чипс или сухи костилки.

В горната камера на котела се зареждат и изгарят дърва, дървесни брикети и въглища като алтернативни (резервни) горива.

Ефективност до 89 %.

Комплектът включва:
Двукамерен котел, горелка, бункер, и подвижен контейнер за пепел и сажди.

Тестван съгласно европейските норми EN 303-5, клас 5.

Наличен в изпълнения, kW:
35

Комбиниран Котел на Пелети и Твърдо гориво Burnit Combi-Burn

ЦЕНА: 6987 лв.

Предимства:

Функции на контролера:

 • Автоматизирано запалване и горивоподаване;
 • Вентилатор гарантиращ устойчива работа на горелката;
 • Самопочистваща функция на горелката – от 1 до 6 пъти на всеки 24 часа;
 • Автоматично отвеждане на пепелта в специално конструиран контейнер;
 • Управление на помпа за oтоплителна инсталация / буферен съд;
 • Управление на помпа за БГВ (битова гореща вода);
 • Управление от външен стаен термостат;
 • Опция за ръчен режим -при изгаряне на дърва и/или въглища в горната камера;
 • Датчик за изгорели газове;
 • Температурен датчик следи температурата в котела.
 • Температурен датчик следи температурата в бойлера.
 • Два температурни датчика следят температурата в буфера.
 • Дизайн с две горивни камери. Към долната камера е присъединена горелка. Двете горивни камери са разделени с метална скара.
 • Две ревизионни врати улесняват почистването на димогарните тръби и горивните камери.
 • Триходов път на димните газове за подобрен топлообмен.
 • Система за автоматично отвеждане на пепелта в контейнера. Подвижен контейнер за пепел и сажди.
 • Окуляр за наблюдаване на горивния процес.
 • Странично присъединяване на горелката и бункера към котела. Опция за монтаж по избор от ляво или отдясно на котела.

Елементи, осигуряващи безопасност:

 • Контролерът следи и регулира температурата на горелката и котела;
 • STB термостат на котела и Биметален термостат на 105°С на шнековия механизъм;
 • Предпазител 10А;
 • Обезопасителен топлообменник;
 • Предпазният клапан по температура е свързан с резервоара за вода и в случай на обратен пламък в шенковия механизъм, водата постъпва от преходния фланец в шнековия механизъм и бункера като предотвартява самозапалването на горивото.
 • В случай на прекъсване на електрозахранването всички настроени параметри се запаметяват в паметта на контролера.

 

Технически характеристики:

Разрез и триизмерен изглед на Комбиниран Котел на Пелети и Твърдо гориво Burnit Combi-Burn

1. Двукамерен котел CombiBurn DC-A
2. Бункер
3. Носещ крак на горелката и бункера, с нивелация
4. Шнек
5. Горелка
6. Обшивка
7. Високоефективна изолация
8. Обезопасителен топлообменник
9. Водна риза (мантел)
10. Димогарни тръби
11. Триходов път на димните газове
12. Горивна камера за резервно гориво (дърва, въглища)
13. Фланец за горелка
14. Горивна камера за дървесни пелети (алтернативно- чипс, костилки от плодове)
15. Система за автоматично отвеждане на пепелта в контейнера
16. Подвижен (на колела) контейнер за пепел и сажди
17. Управление
18. Горна ревизионна врата
19. Врата за зареждане
20. Долна ревизионна врата
21. Резервоар за вода, свързан с шнека

Схема на конструкцията на Комбиниран Котел на Пелети и Твърдо гориво Burnit Combi-Burn DC
Таблица с Технически характеристики на Комбиниран Котел на Пелети и Твърдо гориво Burnit Combi-Burn DC 35 kw