Цена:3450   3050 лв.


Пелетна Камина Alfa Plam COMMO 21 – Оптимизираният горивен процес , самопочистващите функции на камината позволяват и работа с нискокачествени дървесни пелети без необходимост от постоянни донастройки и механично почистване на горивната камера.Много важен компонент от конструкцията на уреда са турболаторите вградени в димогарните тръби позволяващи както улеснено периодично почистване така и максимално усвояване на топлинните калории в димните газове , минимализиране на топлинните загуби в комина е основната предпоставка за по-нисък разход на гориво . благодарение на перфектният баланс между мощността на камината и компактните и размери , уредът е най-предпочитаният от потребителите . Италианското микро-процесорно управление на камината позволява автоматично седмично планиране на отоплителните режими . Модулиращият алгоритъм на определяне на моментната мощност на камината, който се регулира от  :  стайна температура и температурата на водната риза , а също така и от изходящата температура на димните газове както и скоростта на достигане на зададените температурни стойности, позволяват на камината да постига горивна ефективност до 94% КПД, което неминуемо е една от предпоставките за ниските разходи на пелети. Термоустойчивите уплътнения по всички отваряеми елементи на камината позволяват елегантна работа без освобождение на дим извън горивната камера.херметически затвореният и уплътнен пепелник не позволява на остатъчната пепел да се разпилява извън камината при отваряне на вратата, а отделянето му от основният горивен процес дава възможност да се почисти уредът без да се изчаква неговото охлаждане ,така времето за обслужване се свежда до минимум. .Усъвършенстваният мотор-редуктор завъртащ подаващият шнек е предпоставка за изключително тихата работа на камината . Италианският дизайн и контролерно управление “MicroNova”, както и надеждните компоненти на уреда , ефективната и масивна изработка в съчетание от дебело-стенна котелна стомана и чугунени елементи , 4-ри слойното термоустойчиво покритие на повърхностите правят серията Commo на AlfaPlam А.D. една от най-предпочитаната от потребителите.