Котли на пелети

Пелетните Котли , които предлагаме са конструктивно усъвършенствани многоходови , което определя и високият им коефициент на полезно действие/КПД/ , вложените топлинни калории се усвояват оптимално от отоплителната система , използваната при производството висококачествена котелна стомана   P265GH e с максимален процент на топлоотдаване и устойчивост на температурни разширения . Напълно автоматизирания процес допринася за улесненото и комфортно експлоатиране на котела .Внедрените технологични системи за безопасност предотвратяват всички рискове от непредвидени ситуации и инциденти.Вложените материали и технологии са продукт на европейско сертифицирано производство , което гарантира дългосрочна експлоатация и ефективност.
Конструктивен разрез на котел на пелети

КОТЛИ KOSTRZEWA

Mini Bio 10/20kw


Пелетен Котел Kostrzewa Mini Bio-B

Mini Bio-B 10/20kw


Пелетен Котел Kostrzewa Mini Bio

Мini bio Luxury 10/20kw


Пелетен котел Kostrzewa Maxi Bio

Maxi Bio


КОТЛИ SUNSYSTEM

Пелетен Котел Burnit Pelle Burn

Burnit PelleBurn


пелетен котел wbs active pell,burnit sunsystem котли но пелети wbs ac-pell

Burnit WBS  – PELL