КАК ДА ИЗБЕРЕМ?

Относно избора за подходяща мощност на отоплителен уред (Пелетна Камина или Котел на Пелети ) взимането на по-мощен уред ,който не съответства на нуждите на помещението не води до ефективност.
Всички уреди имат няколко степени на работа, като в зависимост от зададената и достигната температура модулират автоматично между различните мощности. Ако съоръжението е по-мощно, може да се окаже, че минималната мощност на уреда е повече от номиналната на инсталацията , в такъв случай той ще работи прекомерно в режим on/off, което не е благоприятно за разхода на пелети. Съответно уреда трябва да е подбран така, че номиналната мощност необходима на инсталацията да е по средата на мощността му ,тоест да има капацитет да загрява инсталацията повече от колкото би имала нужда , но и когато помещението е затоплено да намаля мощността без да изключва прекалено често.
Все пак трябва да се отчете и фактът,че на максимална мощност КПД пада тъй като прекаленото пускане на пелети изисква по високи обороти на вентилаторите поддържащи горенето ,което обуславя по бързото преминаване на изгорелите газове през димогарните тръби без да са се охладили достатъчно и съответно топлинните калории се губят без да допринесат за затопляне оптимално на инсталацията. В крайна сметка всичко опира до правилният баланс и избор.