Бойлери и буфери

Бойлери и Буфери за всички нужди на бита и промишленото производство.Бойлери с една и две серпентини за комбиниране на локална отоплителна инсталация със Соларна Система работеща целогодишно и използваща незамръзващ топлопреносен агент (пропилен гликол).Буферни съдове за акумулиране на топлината от Котела на отоплителната инсталация като по този начин му позволява да работи на номинална мощност , и след спиране на горивния процес в котела акумулираната топлина да се използва от инсталацията .

Разрез на Битови бойлери

БИТОВИ БОЙЛЕРИ

Битов Бойлер с една Серпентина SunSYSTEM MB_S1 разрез

MB-S1


Битов Бойлер електричеки SunSYSTEM bb_el

BB-El


bb_s1

BB-S1


bb_s1m

BB-S1 M


Битов Бойлер с две Серпентини SunSYSTEM MB_S2

BB-S2


Битов Бойлер електрически SunSYSTEM MB_NH_SLIM

MB NH SLIM


Слънчеви Бойлери за Подов Монтаж

Слънчев Бойлер с една серпентина sunsystem sn

SN


Слънчев Бойлер с две серпентини sunsystem son

SON


Слънчев Бойлер с две серпентини sunsystem st

ST


БУФЕРИ

PR


PR2